کامپیوترمشکی Archer

اقتصادی | مناسب کار اداری

کامپیوترمشکی Hunter

اقتصادی | مناسب کار اداری

کامپیوترمشکی Lite

اقتصادی | مناسب کار خانگی

کامپیوترمشکی Eco

اقتصادی | مناسب کار خانگی

کامپیوترمشکی WarHammer

نیمه‌حرفه‌ای | مهندسی و گیمینگ

کامپیوترمشکی Medusa

نیمه‌حرفه‌ای | مهندسی و گیمینگ

کامپیوترمشکی Wizard

نیمه‌حرفه‌ای | مهندسی و گیمینگ

کامپیوترمشکی Knight

نیمه‌حرفه‌ای | مناسب کار اداری

کامپیوترمشکی B L A C K

فوق‌حرفه‌ای | بالاترین قدرت ممکن

کامپیوترمشکی WarCheif

فوق‌حرفه‌ای | مهندسی و گیمینگ

کامپیوترمشکی WarLord

حرفه‌ای | مهندسی و گیمینگ

کامپیوترمشکی Warlock

حرفه‌ای | مهندسی و گیمینگ